Header Image

Nieuwsbrief

<< < page 103/104 > >>


Nieuwsbrief 103 - Oktober 2020


Bijgaand zenden wij jullie een uitgave van het tijdschrift Orchideeën (per post verzonden), tegen een kleine vergoeding ons geschonken door de Nederlandsche Orchideeënvereniging en bedoeld om aan jullie te overhandigen ter nagedachtenis aan Art Vogel.

Zoals jullie mogelijk weten heeft Art ook een boek nagelaten en het was zijn wil om een ieder een exemplaar te geven. Renate heeft deze persoonlijk in zijn laatste dagen bij hem opgehaald. Helaas is dit boekje vanwege uitvallende bijeenkomsten nog niet bij jullie terecht gekomen, maar jullie houden het tegoed. Mocht het zo zijn dat je in de buurt van de Botanische Tuin bent of niet kunt wachten, maak dan even een afspraak met mij om het op te pikken. Als je dit wilt combineren met een tuin bezoek, dien je wel van te voren een ticket te regelen.

Voorts zullen jullie ongetwijfeld begrip hebben voor het feit, dat wij als vereniging onze activiteiten tot dusverre hebben moeten stil leggen in verband met de ontwikkelingen ten aanzien van Covid 19. Dit is voor ons allemaal een nare tijd, maar de hoop blijft op effectieve medicijn- en vaccinontwikkeling, opdat wij nadien ook onze samenkomsten weer kunnen hervatten.

Figs. 1 t/m 3 Guzmania delicatula van Colombia van Jeffrey Kent, zie plant portretten, foto's Eric Gouda

Natuurlijk blijven individuele contacten tussen een ieder van jullie mogelijk en het is dan wellicht een open deur, maar niettemin halen we deze mogelijkheden nog maar eens aan: maak gebruik van onze email groep (mailman) en schrijf eens iets over je planten, publiceer foto’s van succesjes, maar schrijf ook over problemen, waar misschien medehobbyisten oplossingen voor weten. Je kunt elkaar bellen en mailen. Voor mogelijkheden daartoe kun je onze ledenlijst raadplegen. Bestuursleden kun je altijd vragen om raad daarvoor. Je kunt elkaar ook opzoeken met inachtneming uiteraard van de regels. Zo kun je toch desgewenst planten ruilen enzovoort. Op deze manier houden we in deze vervelende, zorgelijke tijd tòch enig contact met elkaar.

Laten wij moed houden en vertrouwen, dat mettertijd de situatie weer zal normaliseren en dat wij met elkaar ook weer leuk met onze plantenhobby verder kunnen gaan.

Een hartelijke groet van jullie bestuur en blijf gezond !

Namens het bestuur,

Eric Gouda, voorzitter (tel. 030 2539281)

Plant Portretten

De Guzmania van figuur 1-3 is verzameld door Jeffrey Kent (CA), in "Parque Nacional de Orquídeas" op 1900 m. in Colombia en was relatief onbekend. Na determinatie bleek het G. delicatula te zijn. Het is een smal bladige soort die redelijk te kweken is, met opvallende rood witte bloemen en zeer attractief voor in verzamelingen (collecties), mede vanwege zijn grootte. Voor zover bekend was deze nog niet eerder in cultuur en er zijn maar een handje vol herbarium collecties bekend. Een zeer delicate soort dus, wat de naam al aangeeft.

Ook de volgende soort, Guzmania calamifolia is een smal bladige attractieve plant uit de plicatifolia groep en komt voor van Panama tot Colombia. Plicatifolia wil zeggen dat de bladeren overlangs gevouwen zijn (goed te zien in de middelste foto hieronder), zoals dat het geval is bij G. plicatifolia uit Costa Rica. Calamifolia betekent eigenlijk met bladen als Kalmoes (Acorus calamus), nou ja, de dichterlijke vrijheden van de botanicus moet je maar denken. De typische variëteit is rood met wit, maar deze variëteit is rose, vandaar var. rosea. Deze plant is opgekweekt door Peter Bak.

Figs. 4 t/m 6 Guzmania calamifolia var. rosacea, foto's Eric Gouda

De laatste, ook uit de plicatifolia groep maar groter en met breder blad, is G. fuquae van N.W. Ecuador & Colombia. Uit zaad gekweekt, meegenomen door Piet van Beest onze penningmeester en opgekweekt door Peter Bak als Guzmania hollinensis 3. Hij is oorspronkelijk door Eduardo Calderón in Colombia nabij Buenaventura verzameld en in zijn tuin gecultiveerd. Hij groeit normaal op rotsen dicht bij water, maar verliest vrij snel kleur wat hem minder interessant maakt voor de cultuur.

Figs. 7 t/m 9 Guzmania fuquae , foto's Eric Gouda


Bijgewerkt: 2020-10-01, 473 keer bekeken

<< < page 103/104 > >>

Documentatie

Nieuwsbrief
Locatie
Bestanden
Wikl Document
Publicaties
Artikelen
Palmblad
Toegezonden nieuws
1e Congres
Boekbespreking

 Print