Header Image

Het Bestuur

De vereniging kent een drie tallig bestuur. Kort geleden (april 2008) heeft de ALV besloten een bestuurslid voor een periode van 3 jaar in het bestuur te kiezen, met de mogelijkheid dat een aftredend bestuurslid zich onbeperk herkiesbaar kan stellen. Voor een actief bestuur kan rouleren van belang zijn.

VoorzitterEric Gouda (<2000)
SecretarisRoel Tomassen (2008)
Penningm.Piet van Beest (2009)

Bijgewerkt: 20091022, 12298 keer bekeken

De vereniging

Contact
Inleiding
Geschiedenis
Affiliatie
Het Bestuur
Reglementen
Privacywet AVG
Inschrijven

 Print